سیاوش یاری

سیاوش یاری

دکتر سیاوش یاری متولد 1361 ، دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه تهران، دانشیار دانشگاه ایلام و دارای مطالعات، کتب و مقالاتی در باره تاریخ اسلام در هند و آسیای جنوب شرقی است.

 

 

کتاب های سیاوش یاری

تاریخ اسلام در هند