کوک چور تان

کوک چور تان

کوک چور تان، استاد فلسفه در دانشگاه پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا است. او در فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق تخصص دارد.

کتاب های کوک چور تان

عدالت جهانی چیست؟