آدام خو

آدام خو

آدام خو (Adam Khoo Yean Ann) یک کارآفرین سنگاپوری، نویسنده، مربی و معامله گر سهام و FX است. خو رئیس اجرایی و مدیر ارشد مربی گروه فن آوری های یادگیری Adam Khoo ، یکی از بزرگترین موسسات آموزشی خصوصی آسیا است که سمینارهای آموزشی را برای بیش از 80،000 نفر سالانه در 7 کشور برگزار می کند. علایق تجاری وی شامل تبلیغات، آموزش شرکت ها و سرمایه گذاری حرفه ای است.

کتاب های آدام خو