ویکاس مالکانی

ویکاس مالکانی

ویکاس مالکانی (Vikas Malkani) افراد را برای ایجاد یک زندگی شاد، موفقیت، اهمیت و میراث آموزش می دهد. ویکاس مالکانی مربی شماره 1 عقل جهان است و مطمئناً یکی از برجسته ترین معلمان رشد و توسعه فردی و همچنین متخصص مدیتیشن ، ذهن آگاهی و شادی است!

کتاب های ویکاس مالکانی

بازگشت به عشق