کریستال آبیدین

کریستال آبیدین

دکتر کریستال آبیدین یک انسان شناس دنیای دیجیتال و مردم شناس فرهنگ های اینترنتی است. وی درباره فرهنگ های تأثیرگذار ، قابلیت مشاهده آنلاین و فرهنگ های عامه رسانه های اجتماعی به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه تحقیق کرده و بیش از 50 مقاله و کتاب در مورد جنبه های مختلف فرهنگ های اینترنتی مشهور در اینترنت منتشر کرده است.

کتاب های کریستال آبیدین

سلبریتی های اینترنتی