کیم کیوساکی

کیم کیوساکی

کتاب های کیم کیوساکی

نشخوار فکری فقیرانه


اکنون زمان استقلال مالی است


چگونه از تورم سود ببریم؟


آیا وقت پولدارشدن دارید؟


عصای جادویی ثروتمندان


فقر برادر مرگ است


هشتگ میلیاردرها


میلیاردر کاریزماتیک


قصة فقر به سر رسید


شاهراه کارآفرینی


چگونه نیاکان خوبی باشیم؟


هزینه ها را درز نگیرید


به بالا نگاه کن


شادی


زن ثروتمند