جولی اینترانته

جولی اینترانته

جولی بیش از بیست سال تجربه خدمت به عنوان کشیش در هر دو بخش مراقبت های حاد و مراقبت از آسایشگاه خانگی دارد. او استادیار دپارتمان روانشناسی کالج شهر ساکرامنتو، سخنران، وزیر و نویسنده است. او نویسنده کتاب «قدرت قلب شکسته باز، درمان مراقب» است. استرس مراقب خود را کاهش دهید و آیا با من می مانید، کارینوتی برای نمردن تنها. او یکی از نویسندگانی است که در کتاب چه چیزی بیشترین کمک را در هنگام از دست دادن کسی که دوستش دارید می کند است. جولی کلاس ها، کارگاه های آموزشی و همچنین مشاوره فردی و گروهی را در استودیوی خود در ساکرامنتو، کالیفرنیا ارائه می دهد. جولی یک سخنران و معلم با استعداد، شوخ طبعی، شفقت و احترام عمیق برای زندگی را برای تمام کارهایی که انجام می دهد به ارمغان می آورد.جولی متعهد به تکامل خود از طریق قدرت و خرد روح خود است. تمرکز او بر قدرت انتقال در زندگی ما است. او اهمیت در آغوش کشیدن دردی را می آموزد که قلب را می شکند و جسارت، اعتماد و خلاقیت زیادی را برای زندگی کامل ایجاد می کند. او اهمیت آسیب پذیری و حساسیت را بررسی می کند و در نهایت لنز جدیدی را در مورد هدیه انتقال زندگی ارائه می دهد.

کتاب های جولی اینترانته

مراقبت از خود و دیگران