آلن جی رو

آلن جی رو

آلن جی رو، استاد بازنشسته مدیریت و سازمان دانشکده تجارت مارشال USC است. او مولف است و همچنین عضوی از کارکنان شرکت جنرال الکتریک و شرکت هواپیماسازی هیوز بود.

کتاب های آلن جی رو

علم و هنر تصمیم گیری