مارک مینروینی

مارک مینروینی

مارک مینروینی یک تحلیلگر فنی، نویسنده تحسین شده، مدرس و تاجر مستقل است. او بیش از 30 سال تجربه در امور مالی دارد و در بازار سهام جک شواگر حضور داشته.

کتاب های مارک مینروینی