لنس بگز

لنس بگز

 لنس بگز (Lance Beggs) یکی از معامله گران موفق استرالیایی است که قبل از اینکه به شغل معامله گری و کار در بازارهای مالی روی آورد خلبان هلیکوپترهای های جنگی بود که با آوردن مباحث ایمنی و فلسفه هوانوردی در محیط ترید و با مطالعه عوامل انسانی، مدیریت ریسک و … در این حوزه فعالیت می کند.

کتاب های لنس بگز

معامله گر پرایس اکشن


معامله گر پرایس اکشن


پرایس اکشن -جلد 3


پرایس اکشن - جلد 1


پرایس اکشن - جلد 2