رابرت استیمسون

رابرت استیمسون

رابرت جی (باب) استیمسون یک جغرافیدان انسانی تحلیلی و دانشمند منطقه ای است.
وی به مدت 49 سال در تعدادی از دانشگاههای استرالیا تحقیقات مکانی انجام داده است.
باب رئیس سابق انجمن بین المللی علوم منطقه ای (RSAI)، انجمن علوم منطقه ای غربی (ایالات متحده) و بخش استرالیا و نیوزلند RSAI است. وی رئیس قبلی کمیسیون جغرافیای کاربردی IGU و عضو مستمر این کمیسیون است. استیمسون یک عضو آکادمی علوم اجتماعی در استرالیا، عضو RSAI و محقق ارشد سابق فولبرایت است. او عضو زندگی بخش استرالیا و نیوزلند RSAI است. وی دریافت کننده مدال JP تامسون است که توسط انجمن جغرافیایی سلطنتی (کوئینزلند)، جایزه Kohno برای خدمات برجسته به انجمن بین المللی علوم منطقه ای، و بخش استرالیا و نیوزیلند بخش RSAI Distinguished Service Risti اهدا شده است.

کتاب های رابرت استیمسون