مانفرد بی استگر

مانفرد بی استگر

مانفرد ب. استگر (متولد 1961) استاد دانشگاه هاوایی در مانوآ است. وی همچنین استاد مطالعات جهانی و مدیر مرکز تحقیقات جهانی سازی در دانشگاه RMIT استرالیا تا سال 2013 بود. استگر در اتریش متولد شد و در سال 1986 برای تحصیل در ایالات متحده آنجا را ترک کرد. وی در سال 1995 دکترای تئوری سیاسی و سیاست تطبیقی را در دانشگاه راتگرز دریافت کرد.
از سال 2013 ، استگر عضو هیئت تحریریه American Science Science Review، مجله تحقیقاتی انجمن علوم سیاسی آمریکا است. تحقیقات و آموزش استگر شامل جهانی سازی، ایدئولوژی و عدم خشونت است.
وی با مطالعه خود در مورد جهانی سازی: ایدئولوژی جدید بازار (رومن و لیتلفیلد ، 2002) برنده جایزه مایکل هرینگتون 2003 شد.
Worldcat (Worldcat Identities) در لیست شانزده اثر از آنها حضور کتابخانه ای جهانی با بیش از 300 کتابخانه جهانی را ذکر کرده است.

کتاب های مانفرد بی استگر

نئولیبرالیسم