کنت میناگ

کنت میناگ

کنت رابرت میناگ متولد 11 سپتامبر 1930 و درگذشته 28 ژوئن 2013 ، معروف به کن ، نظریه پرداز سیاسی و دانشگاهی استرالیایی بود. او که مدتها در انگلستان اقامت داشت ، بخشی برجسته از زندگی فکری محافظه کاری در انگلیس بود. وی در بیشتر فعالیتهای خود با دانشکده اقتصاد لندن ، که از سال 1984 تا 1995 استاد علوم سیاسی بود ، ارتباط داشت و به عنوان یک شخصیت اصلی در گروهی از فیلسوفان و مفسران برجسته محافظه کار در LSE بود.

کتاب های کنت میناگ

سیاست