دانیل ام کیبل

دانیل ام کیبل

دکتر دانیل ام. کیبل، محقق برجسته و استاد مدیریت در دانشکده تجارت کنان-فلاگلر دانشگاه کارولینای شمالی، چپل هیل است. مشاوره و آموزش دکتر کیبل بر همراستایی طیف گسترده ای از سیستم های انسانی با استراتژی شرکت تمرکز دارد. او در هیئت تحریریه مجله آکادمی مدیریت، مجله روانشناسی کاربردی و سایر نشریات برجسته خدمت کرده است. 

کتاب های دانیل ام کیبل

تغییر برای متمایز شدن