مت کرانتز

مت کرانتز

مت کرانتز یک روزنامه نگار مالی شناخته شده در سطح ملی است که در موضوعات سرمایه گذاری تخصص دارد. او در حال حاضر یک نویسنده ارشد مالی برای American Funds، یک شرکت Capital Group است که در موضوعاتی برای سرمایه گذاران دارای ارزش خالص بالا و مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده تخصص دارد.

کتاب های مت کرانتز