موسی ولد ابنو

موسی ولد ابنو

موسی ولد ابنو (متولد 1956) یکی از بزرگترین رمان نویسان موریتانی است. از او دو رمان به زبان فرانسه منتشر شده است: «لمور غیرممکن» (1990) و «برزخ» (1994) که بعداً به عربی با نام‌های الحب المستحیل (الحب المستحیل) (1999) و مدینه الریاح (1999) منتشر شد. مدینه الریه) (1996). ابنو همچنین دو اثر دیگر را به زبان عربی منتشر کرده است: حج الفجار (حج الفیجار) (2003) و الامثال والحكم الشعبية الموريتانية الامتثال و الحكم الشعبيه المريتانيه.

کتاب های موسی ولد ابنو

شهر بادخیز