جک ودرفورد

جک ودرفورد

جک مک‌آیور ودرفورد، استاد سابق مردم‌شناسی دیویت والاس در کالج مکالستر در مینه‌سوتا است.او بیشتر به خاطر کتابش در سال 2004 با عنوان چنگیز خان و ساختن دنیای مدرن شناخته شده است. در سال 2006، نشان ستاره قطبی و نشان چنگیز خان، دو افتخار ملی مغولستان، به او اعطا شد.

کتاب های جک ودرفورد

چنگیزخان و ساختن دنیای مدرن