رابین هاردیمن

رابین هاردیمن

رابین هاردیمن نویسنده و ویراستار کتاب بسیار با تجربه است. او عناوین مختلفی برای کودکان نوشته است و موضوعات او شامل کتاب های ماجراجویی در فضای باز، علوم اجتماعی و سوادآموزی است. رابین متاهل و دارای فرزندان است و در آکسفورد زندگی و کار می کند.

کتاب های رابین هاردیمن

خانه های خورشیدی