لورنا پرتا

لورنا پرتا

لورنا پرتا عضو انجمن روانکاوی ایتالیا (SPI) و انجمن بین المللی روانکاوی (IPA) است. او مدیر گروه تحقیقات بین المللی جغرافیای روانکاوی نیز می باشد.

کتاب های لورنا پرتا

بی رحمی چیزها