لنسی نامیوکا

لنسی نامیوکا

لنسی نامیوکا نویسنده آمریکایی چینی الاصل که کتاب برای بزرگسالان و کودکان می نویسد.او در مورد چین و خانواده های چینی-آمریکایی و همچنین ژاپن، کشور مادری شوهرش می نویسد.

کتاب های لنسی نامیوکا