کنت ای پیکاک

کنت ای پیکاک

كنت اي پيكاك بیشتر یک فیلسوف علم هستم که روی فلسفه های فیزیک و بوم شناسی کار می کند و گاه به گاه به منطق می پردازد.

کتاب های کنت ای پیکاک