کریستوفر پی. یارگوتسکی

کریستوفر پی. یارگوتسکی

کریستوفر جارگوکی (متولد 29 آوریل 1944 در ورشو ، لهستان) ، که همچنین با نام مستعار کریستوفر یارگوتسکی شناخته می شود ، یک فیزیکدان ، نویسنده و مترجم آمریکایی -لهستانی است. او استاد برجسته فیزیک در دانشگاه میسوری مرکزی و همچنین مدیر مرکز پدیدارهای تعاونی می باشد.

کتاب های کریستوفر پی. یارگوتسکی

افسون فیزیک