رابرت لیچ

رابرت لیچ

رابرت لیچ نویسنده و کارگردان تئاتر ،مشغول تدریس ادبیات نمایشی در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند است.

کتاب های رابرت لیچ

سازندگان تئاتر مدرن