دیوید مک لین

دیوید مک لین

دیوید مک لین از سال 1999 استاد تاریخ در کینگز کالج لندن بوده است. او در سال 1978 پس از اینکه از سال 1973 به عنوان محقق دریپر در کالج پمبروک، کمبریج مشغول به کار بود، به کینگز پیوست. مک لین مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه هال و کارشناسی ارشد و دکتری خود را دریافت کرد. از دانشگاه کمبریج.مک‌لین استاد مدعو در دانشگاه هیروشیما شدو در سال 2002 و در دانشگاه نیهون در سال 1985 بود. علایق تحقیقاتی او شامل تاریخ اقتصادی و دیپلماتیک بریتانیای مدرن، توسعه آموزشی در مدارس بریتانیا در قرن نوزدهم، و تاریخ پزشکی است.

کتاب های دیوید مک لین

بریتانیا و کشور حائل