پرهام دارابی

پرهام دارابی

پرهام دارابی متولد سال 1370، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های پرهام دارابی

بازی قدرت


بازی خطرناک


امشب به یادت خواهم گریست


قهرمانان تصادفی


دلبر (معشوقه)


الان وقتشه


دختری با چشم های آبی