کامل احمدنژاد

کامل احمدنژاد

دکتر کامل احمدنژاد در بهمن 1323 در باغچه جوق ماکو به دنیا آمد. دبستان را در همان دهکده، و دبیرستان را در شهر ماکو و ارومیه به پایان رساند. در سال 1350 وارد دانشگاه تهران شد و مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را، بطور پیوسته، به اتمام رساند. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد او «نقد اشعار ملک الشعرای بهار» و عنوان پایان نامه دکترایش «نظامی و آثار او» بود. از سال 1357، در دانشگاه های مختلف، ابتدا دانشگاه تهران، سپس دانشگاه های شهید بهشتی، تربیت معلم و دانشگاه آزاد (واحدهای گوناگون) تدریس کرد و آخرین سالهای تدریس خود را در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب می گذراند. ایشان استاد راهنما، مشاور و داور بالغ بر 200 پایان نامه و رساله در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی بوده است. 

کتاب های کامل احمدنژاد

معانی و بیان


لیلی و مجنون