ریشارد گراملیش

ریشارد گراملیش

ریشارد گراملیش در سال 1925 در آلمان متولد شد. در سال ۱۹۶۹ دکترای خود را از دانشگاه بازل دریافت کرد و در سال ۱۹۷۱ به عنوان استاد تاریخ‌شناسیِ دین در دانشکده الهیات دانشگاه فرایبورگ منصوب شد. وی در سال ۱۹۸۷ بازنشسته شد و تا پیش از مرگ در سال 2006 در سوئیس به زندگی ادامه داد

کتاب های ریشارد گراملیش

پیشگامان کهن تصوف