محمود آموزگار

محمود آموزگار

محمود آموزگار ، متولد 1332 ، نویسنده ایرانی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و نویسنده مجله بخارا است.

کتاب های محمود آموزگار

گوگل و حقوق


در حواشی کتاب