هنگامه بهمن نیا

هنگامه بهمن نیا

دکتر هنگامه بهمن نیا ، متولد 1353 ، دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی مدرس مهارت های زندگی از دانشگاه تهران است.

کتاب های هنگامه بهمن نیا

هنر انعطاف پذیری