عبدالرضا سلاجقه

عبدالرضا سلاجقه

عبدالرضا سلاجقه (متولد ۱۳۱۴) شیمی‌دان ایرانی است. او برای ترجمه کتاب اصول تجزیه دستگاهی برگزیدهٔ هفتمین دورهٔ کتاب سال ایران شد.

کتاب های عبدالرضا سلاجقه

اصول تجزیه دستگاهی


اصول تجزیه دستگاهی