نسرین خطاط

نسرین خطاط

دکتر نسرین دخت خطاط ،مترجم و محقق زبان فرانسه ،در سال 1323 در تهران بدنیا آمد. وی پس از طی دورهای ابتدایی و متوسطه ، در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فرانسه ادامه تحصیل داد.نسرین دخت خیاط دوران متوسطه اش را در دبیرستان آزرم تهران در رشته طبیعی و در فاصله سالهای 1336 تا 1342 سپری کرده و سپس در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فرانسه ادامه تحصیل داد. او در سال 1347 درجه کارشناسی اش را از همین دانشگاه دریافت کرد و در فاصله سالهای 1352 تا 1354 در دانشگاه سوربن پاریس در رشته زبان و ادبیات فرانسه، در مقطع فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) ادامه تحصیل داد و در سال 1362 تحصیل در مقطع دکترا را در همان دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی آغاز کرد و درسال 1366 از دانشگاه سوربن فرانسه دکترای زبان و ادبیات فارسی اش را دریافت کرد. موضوع پایان نامه او، بررسی یکی از رمان های گوستاو فلوبر نویسنده مشهور قرن 19 فرانسه است که در ایران او را بیشتر به واسطه کتاب «مادام بوآری» می شناسند

کتاب های نسرین خطاط

تئاتر و همزادش