جوزف مینورو اوگاوا

جوزف مینورو اوگاوا

جوزف مینورو اوگاوا، استاد بازنشسته پاتولوژی گیاهی در دانشگاه کالیفرنیا، در 20 ژانویه 1996 درگذشت.

کتاب های جوزف مینورو اوگاوا