ژرار بینیو

ژرار بینیو

ژرار بینیو زمین‌شناس، تاریخ‌دان، چینه‌شناس و ریز دیرینه‌شناس فرانسوی، متخصص روزن‌داران بود.

کتاب های ژرار بینیو