کارل جان استروم

کارل جان استروم

ک‍ارل‌ ج‍وه‍ان‌ اس‍ت‍روم‌ (Karl Johan Åström)(زاده ۵ اوت ۱۹۳۴) یک نظریه‌پرداز کنترل سوئدی است که در زمینه‌های تئوری کنترل و مهندسی کنترل، کنترل کامپیوتر و کنترل تطبیقی مشارکت داشته است. در سال 1965، او یک چارچوب کلی از فرآیندهای تصمیم مارکوف را با اطلاعات ناقص توصیف کرد که در نهایت منجر به مفهوم فرآیند تصمیم گیری مارکوف تا حدی قابل مشاهده شد.
در سال 1995، ک‍ارل‌ ج‍وه‍ان‌ اس‍ت‍روم‌ به عنوان عضو آکادمی ملی مهندسی برای مشارکت در شناسایی، کنترل تصادفی و تطبیقی و ادغام آنها در عملکرد مهندسی کنترل انتخاب شد.

کتاب های کارل جان استروم

کنترل تطبیقی