کیومرث شهبازی

کیومرث شهبازی

کیومرث شهبازی عضو هییت علمی دانشگاه ارومیه و مترجم ایرانی متولد سال 1347 می باشد.

کتاب های کیومرث شهبازی

سازمان صنعتی