جورج گیسینگ

جورج گیسینگ

جورج گیسینگ، نویسنده ی انگلیسی سال 1857 در یورک شایر متولد شد و در سال 1903 در فرانسه از دنیا رفت. کارگران در سپیده دم، دوزخیان زمین و گرداب، از آثار معروف وی می باشند.گیسینگ در مدرسه ی بک لین در ویکفیلد تحصیل کرد و شاگرد ممتاز بود. علاقه ی جدی او به کتاب در ده سالگی و با خواند کتابی از چالز دیکنز آغاز شد و پس از آن، با تشویق پدر و استفاده از کتابخانه ی خانوادگی، گسترش یافت.گیسینگ انزوای وحشتناک انسان مدرن را در داستان های خود وصف می کند و برای رهاندن انسان از این وضع به جستجوی قطعیت های از دست رفته می پردازد. وی به علم مدرن به منزله ی عامل اصلی ایجاد وضع رقت انگیز انسان مدرن می تازد و می گوید: «من از علم می ترسم و از آن نفرت دارم و معتقدم که علم همواره دشمن بی رحم بشر خواهد بود.»

کتاب های جورج گیسینگ

خیابان نیوگراب


۴۹,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ تومان
بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.