ماری چاپیان

ماری چاپیان

ماری چاپیان (همچنین با نام‌های ماری جوردانو و ماری جردن شناخته می‌شود) نویسنده آمریکایی و مجری وزارت رادیو است. او به خاطر نوشته‌هایش در مورد برنامه‌های رژیم غذایی مسیحی، ادبیات مذهبی مسیحی و زندگی‌نامه‌نویسی مشترک شناخته شده است.

کتاب های ماری چاپیان

زندگی شاد