ر.م.یانگسون

ر.م.یانگسون

رابرت یانگسون یکی از نویسندگان پرطرفدار در پزشکی است. از آثار او می توان به دایره المعارف سلامت خانواده انجمن سلطنتی پزشکی و فرهنگ لغت علائم انجمن سلطنتی پزشکی اشاره کرد. او عضو بسیاری از نهادهای علمی، از جمله کالج سلطنتی جراحان، BMA، انجمن سلطنتی پزشکی، کالج سلطنتی چشم پزشکان، و افسر نظم سنت جان اورشلیم است. او همچنین رئیس بسیاری از کمیته های مربوط به تحقیقات پزشکی بوده است و به طور گسترده برای دانشجویان و پرستاران سخنرانی می کند.

کتاب های ر.م.یانگسون