استیون گازیوروویچ

استیون گازیوروویچ

استفن جورج گازیوروویچ فیزیکدان نظری آمریکایی بود. او در سال 1928 در دانزیگ به دنیا آمد و در سال 1952 از دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس فارغ التحصیل شد.

کتاب های استیون گازیوروویچ

فیزیک کوانتومی