محبوبه رابطیان

محبوبه رابطیان

محبوبه رابطیان متولد 1357 در دزفول و کارشناس پرستاری است. اما دوره های داستان نویسی را در موسسه کارنامه در تهران گذرانده است.رابطیان ساخت دو فیلم کوتاه در مقام نویسندگی ، کارگردانی و تهیه کنندگی را در کارنامه خود دارد.

کتاب های محبوبه رابطیان

آدم های نباتی