جوزف ادوارد شیگلی

جوزف ادوارد شیگلی

جوزف ای. شیگلی (متوفی می 1994) استاد بازنشسته مهندسی مکانیک در دانشگاه میشیگان و عضو ASME بود. او جایزه کمیته مکانیزم ها را در سال 1974، مدال ورسستر رید وارنر در سال 1977 و جایزه طراحی ماشین را در سال 1985 دریافت کرد.

کتاب های جوزف ادوارد شیگلی

طراحی اجزاء