علی نعمتی

علی نعمتی

علی نعمتی ، متولد 1346 ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری،است. او دارای مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی علامه طباطبائی ، کارشناسی ارشد  مدیریت مالی آزاد واحد مرکز ، دكتری حرفه ای مدیریت مالی  USM و دکترای تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی است.

کتاب های علی نعمتی