داریوش طهماسبی آقبلاغی

داریوش طهماسبی آقبلاغی

دکتر داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ دانش آموخته دوره کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه خوارزمی تهران، دانش آموخته دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (PHD) رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران هستند. هم اینک به عنوان مدرس دانشگاه تهران و نیز با سمت سرگروه کارشناسی برنامه ریزی حوزه کسب و کار بانک تجارت مشغول فعالیت اند. از ایشان چندین جلد کتاب و مقالات متعددی در حوزه های استراتژی و بازاریابی در نشریات/انتشارات علمی کشور منتشر شده است.

کتاب های داریوش طهماسبی آقبلاغی