شیو کهرا

شیو کهرا

شیو کهرا نویسنده، فعال و سخنران انگیزشی هندی است. او جنبشی را علیه رزروها بر اساس كاست در هند آغاز كرد، سازمانی را به نام بنیاد كشور اول تأسیس كرد و حزب سامانتا بهارتیا رشتراوادی را راه اندازی كرد. در سال 2004، وی در انتخابات به عنوان نامزد مستقل برای حوزه انتخابیه دهلی جنوبی در انتخابات عمومی هند شکست خورد. وی همچنین چندین دادخواست مربوط به منافع عمومی در دادگاه عالی هند تشکیل داد و در انتخابات عمومی سال 2009 این کشور به نتیجه نرسید.

کتاب های شیو کهرا

ماهی قرمز بزرگ