وکس کینگ

وکس کینگ

وکس کینگ (Vex King) یک جوان تأثیرگذار اجتماعی، مربی ذهن، نویسنده و کارآفرین سبک زندگی در هند است. او صاحب نام تجاری سبک زندگی بن ویتا است، که دیدگاه های قدرتمند، خرد معنوی، راه حل های عملی، داستان های الهام بخش، درس های زندگی و موارد دیگر را ارائه می دهد.

کتاب های وکس کینگ

Good Vibes, Good Life