مادهو بزاز وانگو

مادهو بزاز وانگو

مادو بزاز وانگو بنیانگذار گروه ها و عزلت نشینی های نویسندگان ذهن آگاه، نویسنده و مربی مدیتیشن است. سی دی های وی، مدیتیشن برای نویسندگان ذهن آگاه I & II نویسندگان را از هر سطح راهنمایی و الهام می کنند تا از جریان خلاقیت خود استفاده کنند و به عمق نوشتن خود بپردازند. مقاله های وی درباره هنرهای هندو و بودایی در چندین گلچین در هند و ایالات متحده آمده است.

کتاب های مادهو بزاز وانگو

بودیسم