ویکی لبو

ویکی لبو

ویکی لبو استاد مطالعات فیلم و روان‌کاوی دانشگاه ساکس آمریکا است.

کتاب های ویکی لبو