جی. پاول پیتر

جی. پاول پیتر

 جي. پاول پيتر یکی دیگر از مربیان بازاریابی بسیار مورد توجه است و همچنین در UW-Madison است. او جوایز بسیاری را برای مشارکت های خود از طریق تحقیق، کتاب های درسی و آموزش دریافت کرده است.

کتاب های جی. پاول پیتر