پیتر ورنر

پیتر ورنر

پیتر ورنر (1944) بیش از 34 سال است که تربیت بدنی، از جمله ژیمناستیک را به کودکان آموزش می دهد. دکتر ورنر، استاد تربیت بدنی در دانشگاه کارولینای جنوبی، در کنفرانس های ملی متعددی برای سلامت، تربیت بدنی، تفریح ​​و رقص و برای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی ارائه کرده است.

کتاب های پیتر ورنر