جین سایمنز

جین سایمنز

جین سایمنز به عنوان روانشناس بالینی در خدمات سلامت روان بزرگسالان در ولز جنوبی کار می کند. او قبلاً به عنوان مدیر پروژه در راه اندازی یک سرویس IAPT در انگلستان کار کرده است. او از زمان اخذ دکترای خود در روانشناسی بالینی در سال 2000، در دوره دکتری روانشناسی بالینی آکسفورد در NHS، و همچنین در بخش مستقل در بریستول کار می کند.

کتاب های جین سایمنز

راهنمای درمان شناختی-رفتاری